EN

Fjord Solutions

Med kundens behov i fokus utvikler Fjord Solutions utstyr og innovative tekniske løsninger til havbruksnæringen.

Vi leverer fremtidsrettede og realiserbare løsninger som bidrar til at norsk fiskeoppdrett får enda sterkere markedsposisjon, både nasjonalt og internasjonalt.

Next level aquaculture