Fjord Solutions logo

FjordFarm

Fjord Farm er et semi-lukket merd konsept bygd med fokus på miljø og fiskevelferd. Det er neste generasjons konsept for fiskeoppdrett, med innovativ og banebrytende teknologi. Sammen med de største lakseprodusentene, har vi lagt ned store ressurser i å finne løsninger på dagens utfordringer i oppdrettsbransjen.

Lakselus, rømning og utslipp er fremdeles de største problemene bransjen sliter med. Mangel på tilpasset teknologi gjør at viktige oppdrettsområder ikke kan tas i bruk per i dag. Fjord Farm gjør dette mulig gjennom sine unike produkter. Samtidig ivaretar våre løsninger fiskevelferd og sikrer bærekraftig drift og produksjonsvekst.

Konseptet består av fem unike innovative produkter. Interessert i å vite hvordan vi kan løfte ditt anlegg til neste generasjons oppdrettsanlegg? Klikk på link under for å lese om de unike kvalitetene til hvert produkt.

Alle våre produkter er testet og sertifisert i henhold til bransjekrav. Klikk på videoen under for å bli kjent med vår teknologi.

Arrow down

Fjord Cage

Robust flytvkrage med unike funksjoner.
Arrow right icon
Fjord Cage illustrasjon
Bio-Collector illustration

Bio-Collector

Reduserer utslipp av slam fra anlegg.
Arrow right icon

Aqualock

Gjør daglige operasjoner mer effektive og HMS-vennlige.
Arrow right icon
Second barrier illustrasjon

Second Barrier

Dobbel not med rømmegaranti
Arrow right icon

Watershield

FjordFarms Intergratied Watershield reduserer lakselusfare uten bruk av kjemikalier.
Arrow right icon