Fjord Solutions logo
29
.
8
2021
Daria Lysova

Lansering av semi-lukket merdkonsept Fjord Farm

Lansering av semi-lukket merdkonsept Fjord Farm

Fjord Solutions har lansert sitt semi-lukket merd konsept under AquaNor i Trondheim i August 2021. I lys av siste krav om 60% slamoppsamling som legges på høring, har lanseringen skapt stort engasjement i markedet.