Fjord Solutions logo
16
.
8
2022

Stor kontrakt for Fjord Solutions

Stor kontrakt for Fjord Solutions
Installasjon av Bio-Collector på Skaftå august 2022

https://www.fiskerioghavbruk.no/fiskeri-og-havbruk/en-gronnere-fremtid-for-havbruksnaeringen/