Fjord Solutions logo

Second Barrier™

Vi tatt på alvor bransjens stadig større utfordringer med rømning fra oppdrettsanlegg. Problemene består ikke bare av skade på noten fra redskap, uvær og menneskelige feil, men også fra utvendige predatorer, som for eksempel makrellstørje.

Fjord Farms unike og patenterte løsning med dobbel not, er bygd på et dobbel sikring-konsept som er brukt i offshore- og shippingbransjer i mange år. Målet er å unngå rømningshendelser, samtidig som man sørger for god og naturlig vann gjennomstrømning i nøtene.

Samspill mellom flytekrage og dobbelnot