Fjord Solutions logo

Bio-Collector™

Bio-Collector illustration

Fjord Solutions har utviklet og patentert Bio-Collector. Det er et oppsamlingssystem for å fange opp slam og fórrester fra anlegg.

Denne løsningen bidrar til å gjøre produksjonen mer miljøvennlig og bærekraftig. Bio-Collector fungerer som et lamellesystem, enten integrert i Second Barrier eller frittstående montert på en bunnring. Lameller er sydd sammen på en måte som gjør at de «puster» og dermed tillater vanngjennomstrømning. Samtidig blir slam samlet i en pumpeenhet i bunnen av merden og sendt gjennom rør til flåten. Der blir slam filtrert og lagt til tørrstoff som kan brukes til produksjon av biogass, biodiesel eller gjødsel.

Vår første Bio-Collector ble levert til Lerøy Seafood Group i januar 2021. Produktet er patentert og har dokumentert oppsamlingseffekt på 15% tørrstoff.

Bildet under viser samspill mellom Bio-Collector, sekundær sikring, bunnring og Aqualock.